Företagshälsovård

För att en arbetsplats ska fungera är det inte bara viktigt att personalen trivs, den måste dessutom vara frisk och kry, eftersom om man är frisk och kry så kommer man också att göra ett betydligt bättre jobb än om man är sjuk.

Företagshälsa

Bra hälsa hos anställda

Av den anledningen är det som arbetsgivare väldigt viktigt att satsa på att ha en bra företagshälsovård som hjälper till att både förebygga ohälsa och att skapa en säker arbetsplats där personalen känner sig trygg.

Vikten av att ha en bra företagshälsovård ökar då vi jobbar allt högre upp i åldrarna, något som kommer att bli ännu vanligare i framtiden. Ju längre ett arbetsliv blir desto viktigare är det att man som arbetsgivare arbetar med att förhindra ohälsa orsakat av stress och hög arbetsbelastning. Genom ett bra samarbete med någon form av företagshälsovård är det lättare att åstadkomma en bra arbetsmiljö både för sig själv och sin personal.

Förbättra hälsan

För att förbättra hälsan och förebygga problem hos anställda på ett företag så finns en del saker som man som arbetsgivare kan ha i åtanke. Exempelvis så är det inte så att hälsa alltid handlar om motion som en del kanske tänker. Vi tar här nedan upp ett par faktorer som kan förbättra hälsa och arbetsmoral:

  • Friskvårdsbidrag – Nyss nämnde vi att friskvård inte bara behöver handla om motion – därmed inte sagt att det inte spelar roll. Att uppmuntra sina anställda att motionera och röra på sig är positivt eftersom dels så visar man att man värnar om personalens hälsa, och dels så bidrar motion till att hålla sig frisk.
  • Flexibel arbetstid – Har man möjlighet att på företaget erbjuda en flexibel arbetstid så kan detta vara något som många tilltalas av. Kanske är någon morgontrött och presterar bättre på eftermiddagen, kanske behöver någon gå en timme tidigare en dag och kan istället jobba in den timmen nästa dag. En viss frihet i arbetstiden kan minska stress öka företagets effektivitet.