Anställdas hälsa är viktig

Att trivas på arbetet är viktigt eftersom det för många är som ett andra hem med tanke på att många arbetar 40 timmar i veckan eller ibland mer. Det senaste året har antalet sjukskrivningar ökat.

Den största orsaken är stress och mental ohälsa hos framförallt kvinnor. En orsak till det kan vara att de har ett tungt arbete både kroppsligt och psykiskt samtidigt som de kanske har barn som ska lämnas och hämtas på dagis. Det kan vara svårt att hitta en hälsosam balans utan stöd och vägledning.

Arbetsgivarens roll

2635622-female-architect-blueprints-smiling-hold

Idag handlar arbetsmiljön om allt som har med arbetet att göra. Sverige omfattas av det arbetsmiljörättsliga regelverket vilket innefattar de anställdas psykiska mående såväl som det kroppsliga. Som arbetsgivare är det oerhört viktigt att vara observant och lyssna på sina anställda. På WHO:s hemsida hittar du fem nycklar till en hälsosam arbetsplats.

Trevliga och inbjudande arbetslokaler spelar också en stor roll för dina anställdas välmående. Det kan vara svårt om du jobbar på en industri, men där finns möjligheten att be sin arbetsgivare att ge fikarummet ett trevligt och rogivande utseende. Det är viktigt att ha en öppen dialog med sin arbetsgivare för att företaget ska veta vad det kan göra för att de anställda ska må bra.

Kosttillskott

Om du vill erbjuda dina anställda något utöver det vanliga kan du tillhandahålla dem med kosttillskott. På bland annat Swiss Clinic hittar du en rad olika produkter som kan hålla dina anställda friska. Resultatet blir att du får piggare och gladare anställda vilket i sin tur leder till ökad produktivitet samt minskad sjukfrånvaro.

Friskvård

Många företag omfattas av företagshälsovården. De arbetar med att förebygga brister i arbetsmiljön. Om du som anställd behöver en anpassad arbetsmiljö kan du vända dig dit. Detsamma gäller om du har varit sjukskriven och behöver rehabiliteras. Ett annat bra val för att minska ohälsa och övervikt är ett Friskvårdskort.