Att stärka arbetslaget

Ensam är stark heter (hette) det. Det finns otaliga berättelser om filmhjältar, starka män och kvinnor i romaner, i noveller och i historien. Skärskådar man saken lite närmare inser man dock att ingen individ är så stark som ett väl sammansvetsat kollektiv.

De som historiskt har lärt sig att skapa starka grupper tidigast är militären. De har lärt sig om vikten av gruppstorlek, definition av uppgift för gruppen och dess individer.

Inom idrotten kan man tydligt se vikten av samarbete. Detta gäller givetvis inte minst inom lagidrotter; men det gäller i hög grad också i individuella sporter. Den viktigaste ingrediensen tycks vara glädje. Glädjen av att lyckas tillsammans är större än något annat. Men även i motgång är lagkänslan viktigt. Man delar såväl framgång som nederlag.

De faktorer som tycks vara viktigast för att stärka ett arbetslag tycks därför vara: ledarskap, mål, frihet och inflytande, utveckling, konflikthantering och gemenskap.

Ledarskap

Ledarskap kan vara formellt och informellt. Det kan vara viktigt för den som har fått ett formellt ledarskap att finna den i gruppen som har störst informellt ledarskap bara genom sin personlighet. Då finns en stor möjlighet att få hela gruppen med sig under lång tid. Det finns alltid en inbyggd respekt för den formelle ledaren men endast tillsammans med den informelle blir respekten långvarig och verklig.

Mål

Lagkänslan kommer in när man vet vad man vill uppnå tillsammans. Målet bör därför formuleras tidigt och tydligt för alla. Avstämning av ansträngningarna måste ske regelbundet och ärligt. Beröm och kritik av gruppen kan framföras vid ett och samma tillfälle.

Frihet och inflytande

Ett lag består av ett antal individer med olika talanger och färdigheter. Laget blir starkast om det förmår att ta vara på den individuella skickligheten. Pelle Mårts, hockeylandslagets coach, har vid upprepade tillfällen betonat individens betydelse för laget. När alla känner att de får och kan bidra till gruppens framgångar minskar också anledningen till konflikter.

Konflikthantering

Hur väl en grupp än fungerar är konflikter oundvikliga. Det kan uppstå revirstrider, irritationer på någons sätt att utföra arbetet, frustrationer över att inte bli uppmärksammad och så vidare. Ofta är chefen, den formelle ledaren på något sätt inblandad. Här ställs ofta det formella ledarskapet på sin spets och skiljer ofta ett bra samarbetsklimat från ett dåligt. Grundregeln är att en konflikt ska hanteras så snart den uppstår. Ofta krävs gott handlag och erfarenhet. Det finns anledning att stärka den sidan av ledarskapet genom utbildning i coaching och mindfulness eller genom att chefen helt enkelt genomgår samtalsterapi.

Utveckling

I en bra arbetsgrupp finns det alltid behov av utveckling på såväl det individuella planet som för gruppen. Vissa individer går vidare till andra arbetsplatser men de som stannar kvar skall känna att de får chansen att lära sig mer och också uppmuntras till detta.

Gemensamma aktiviteter

Vi har alla upplevt olika aktiviteter som företag eller andra grupper har genomfört för att stärka ”vi-känslan”. Det är dock viktigt att komma ihåg att alltför avancerade eller delvis förnedrande roligheter kan kännas pinsamma för några och bör därför undvikas. Alla är inte fältjägare!