Author Archives: admin

Företagshygien – så gör du

En viktig del av att leda ett företag är att säkerställa medarbetarnas hälsa. Det kan göras på flera olika sätt, bland annat genom att upprätthålla en genomgående god hygien på arbetsplatsen. Till exempel är saker som städning, luftkvalitet och avsaknad av exempelvis mögel grundläggande för en hälsosam arbetsmiljö. Steg ett blir därför att anlita en lämplig städfirma och själv göra upp schema samt lång- och kortsiktiga planer för renhållningen.

hygien

Delat ansvar

Förutom det du själv gör som representant för företaget gäller det att även dina anställda drar sitt strå till stacken för den gemensamma renligheten i lokalerna. Drömscenariot vore väl om alla hade gemensamma standards. Men tyvärr är det långt i från alltid fallet. Det betyder att ni från bolagets sida antagligen kommer att behöva införa vissa riktlinjer. Dessa kan till exempel handla om ordning i och hantering av kylskåpet.

Handhygien

Handhygien är grundläggande för tillräcklig hygien i övrigt. Men tyvärr är det ofta här det brister i praktiken. Exempel på åtgärder du kan vidta för att uppmuntra personalen till bättre handhygien är genom instruktionsskyltar vid handfaten för hur och hur länge du bör tvätta dina händer. Handsprit är ett bra komplement till detta, till exempel den från Atlas Sanitizer. Det kan med fördel placeras ut både på toaletterna och andra platser.

Förbättra din hållning

För att förbättra din hållning så kan det komma att behövas träning för detta. En stark rygg gör det mycket enklare att ha en bättre hållning i kroppen. Vi har många idag ett stillasittande arbetet och det är lätt att vi sjunker ihop när vi sitter där framför våra datorer och arbetar. Vi behöver räta upp oss och få en starkare rygg för en bättre hållning.

Fördelar med en bättre hållning

Det finns så många fördelar med en bättre hållning och vi kan läsa om detta i artiklar på nätet. Våra liv kommer att förbättra avsevärt om vi skaffar oss en starkare rygg. Det gäller att vi tänker på detta och träning av rygg är något som hjälper till att få en bar hållning. Det finns massor med övningar som kan passa dig. För vissa så kanske det kan räcka med snabba promenader för att stärka upp sin rygg. För andra så kan det krävas mer. Det är inte alltid det roligaste att träna men ack så viktigt för våra kroppar.

Hitta övningar som passar dig

Försök hitta övningar som passar dig och som kan hjälpa dig på vägen mot en bättre hållning. Om du regelbundet tränar så kommer din rygg att stärkas och du kommer att kunna ha en mycket bättre hållning och en rakare rygg. Om du inte tycker om att träna själv så skaffa dig ett gymkort och börja träna tillsammans med andra. Det finns säkert anpassade gemensamma ryggövningar där ni tillsammans får tärna för att få en starkare rygg. Tänk på att du regelbundet tränar även om du får en bättre hållning.

Ta hand om dig

Det är viktigt att man tar hand om sig och sin hälsa. Det är inte alltid enkelt att få ihop allt som har med livet att göra. Det kan vara så att jobbet kan vara stressigt och man har svårt att släppa arbetet när man kommer hem om kvällarna.

Om det är så att man känner att man har för mycket på sitt arbete så prata med din närmaste chef om detta går att lösa på något sätt. När hinken är full så är den full. Då gäller det att se till så man får andra hinkar att fylla upp som kanske inte det är så mycket i. Omfördela arbetet så man minskar kraven och hinner med det man ska göra.

För att kunna koppla ifrån när man är så kan det vara bra att skapa rutiner för sin fritid. Se till att du verkligen får vara ledig när du är ledig. Gör inte upp allt för stora planer som måste genomföras om det är så att du har mycket på arbetet just nu. Återhämtningen är viktig och det är på din fritid som du ska kunna vila och få kraft för kommande veckor.

Få motivation att träna

Det är inte alltid som man tycker det är trevligt att träna. Det gäller att få motivation att träna och här kommer lite tips på hur du kan göra när motivationen tryter. Många gånger så kan det räcka med en liten åtgärd för att man ska dra på sig träningskläderna och ge sig iväg.

Just träningskläder kan vara en detalj som man ska titta lite extra på. Om man har plagg som man inte trivs i så kan det räcka med att köpa sig något nytt och snyggt för att man ska ge sig ut i löpspåret eller annat. Om man gärna ger sig ut och springa så är även skorna en viktig detalj.

Se till att inte använda dina skor för mycket utan det kan vara bättre att ha ett par skor som man kan varva med. För varje löprunda så nöts dina skor. Mellan 150 till 200 mil brukar ett par skor hålla. Har du koll på hur mycket du springer per år och springer ungefär 100 mil per år så är vartannat år en bra indikation att byta skor. Har du fler skor som du varvar med så kanske det räcker att byta vart fjärde år.

Få snabb hjälp vid ryggproblem

Kanske du är en av de som då och då får ett ryggskott. Det är ingen upplevelse som man önskar någon. Man blir rätt handikappad när man råkar ut för detta och man vill gärna få snabb hjälp vid ryggproblem. Det främsta man vill är att inte känna smärtan och kunna röra på sig. Detta kan kännas omöjligt när ryggen krånglar.

behandling av rygg

Att få någon form av behandling av Kiropraktor brukar hjälpa till att mjuka upp leder och få mer rörlighet i kroppen. Se till att få din rygg undersökt och vad som behöver göras för att räta till problemen. Om man regelbundet brukar få problem i ryggslut eller liknande så räcker det inte att bli behandlad av kiropraktiker utan man bör göra något åt sin livssituation. Det kan vara bra att träna regelbundet för att stärka muskler i ryggslutet.

Prata med din kiropraktiker för att få förslag på bar övningar som du kan utföra. Att röra på sig är det bästa för en krånglande rygg. Det kanske passar att börja med korta promenader som efter ett tag utökas både i längd och i hastighet. Raska promenader är uppfriskande och du får både frisk luft och motion på samma gång. Det finns bra övningar för att stärka din rygg. Du behöver inte ens gå på ett gym för att utföra dessa utan du kan hemma i lugn och ro utföra dessa övningar.

Friskvård för personalen

Som företag så kan det finnas fördelar att kunna bidra till personalens välbefinnande. Ett gym på arbetsplatsen eller att man i alla fall har tillgång till att kunna få gå och träna på något sätt med någon form av bidrag för detta.

Som anställd så gäller det att man gör vad man kan för att hålla en hälsosam livsstil. Träning och hälsa går ju som bekant hand i hand. Det går ju inte att tvingas till något men en person med ett sunt förnuft kanske tänker ett steg längre. Ju mer vi rör på oss desto större är chanserna att man håller sig frisk, både på fritiden och under arbetstid. Vi tror att ingen egentligen vill vara sjuk och kan man genom träning förbättra sin hälsa så vore det något alla borde göra.

Som företag så kanske det vore en idé att satsa på än mer friskvård inom företaget. Desto friskare personal desto bättre är det. Kan man få ner sjukdomsantalen på sina anställda desto mer kan produceras och personaler kommer att vara gladare. Alla är vi olika och har olika förutsättningar då det kommer till fysisk prestation. Det gäller att man hittar den form som passar den stora massan. Det kan vara att man ger sig ut på promenader efter man ätit lunch.

Buller på arbetsplatsen

Arbetsmiljön är något som påverkas av många olika faktorer. En av dessa är själva ljudnivån och överskrider den en viss nivå eller stör arbetare på något sätt börjar det räknas som buller. Och detta kan på lång sikt påverka både de anställda och företaget väldigt negativt.

Långvariga och höga ljud är det många tänker på när de hör ordet buller. Men vilket oönskat ljud som helst kan räknas som buller. För en arbetsplats säger reglerna att ljudexponeringen inte får överstiga 80 dB(A) under åtta timmar. Men om arbetsplatsen har behov av att arbetare ska kunna samtala obesvärat med varandra får denna nivå inte överstiga 40 dB(A).

För att förstå skillnaden mellan dessa kan man säga att en ökning på med 8-10 dB(A) normalt sett upplevs som en fördubbling av ljudnivån. Att gå från 40 dB(A) till 80 dB(A) upplevs således som fyra gånger så högljutt.

Buller kan även komma från omgivningen. Biltrafiken är den största bullerkällan för många, följt av järnvägstrafik och flygtrafik. Inomhus får inte buller från trafiken inte uppmätas högre än 45 dB(A).

Långvarig exponering till buller kan leda till nedsatt hörsel eller hörselskador. Beroende på var i örat en skada uppstår har en stor betydelse för hur påverkad man blir av den. Börjar man märka att man hör sämre kan det vara bra att genomföra ett hörseltest. Vilket man ofta kan få genomgå utan kostnad.

Som arbetsgivare är det viktigt att man kontrollerar bullernivån på arbetsplatsen och ser till att följa alla föreskrifter för att skydda sina anställdas hälsa. Man bör även uppmana anställda att vara medveten om ljudnivån och anmäla till sitt skyddsombud om något upplevs som buller.

Det finns en rad olika bullerreducerade åtgärder man kan använda sig av. Antingen försöker man åtgärda detta vid själva ljudkällan, längs transmissionsvägen eller vid mottagaren. I den utsträckningen det är möjligt är det i regel bäst att satsa på det förstnämnda alternativet. Men det händer ofta att man kommer ända till mottagaren, då lösningen ofta är något typ av hörselskydd.

Arbeta inom vården

Det finns alltid ett behov av vårdpersonal runt om i vårt avlånga land. Oavsett om du har en utbildning som bland annat undersköterska, sjuksköterska, fysioterapeut eller läkare för den delen. Vad du än har för utbildning inom vårdsektorn så är du efterfrågad. Har du någon form av utbildning inom vård och omsorg så kan du söka dig till någon av de arbeten som finns tillgängliga.

Välj var du vill arbeta

Du kan vara anställd av landsting eller inom kommun men också privata vårdföretag. Du kan också bli konsult på ett bemanningsföretag där du hyrs ut till olika uppdrag som finns tillgängliga. Vill du veta mer om just bemanningsföretag så kan du leta upp information på nätet. Om du börjar arbeta som konsult så blir du en del i ett team av personer som bemannar lediga tjänster inom vård och omsorg. Du bestämmer själv hur mycket du vill arbeta och du har en konsultchef som engagerar sig i dig och dina uppdrag.

Stöd och fortbildning

Att välja konsult och bemanningsföretag ger dig möjligheter till professionellt stöd både inom ditt yrke men också medicinskt. Det finns bra kunskap inom ditt arbetsområde där du kan hämta information. Det kan även bli så att du kan få fortbildning genom din anställning hos bemanningsföretaget. Se till att ta vara på alla möjligheter som ges. De olika möjligheterna som ges på bemanningsföretaget ger dig bättre förutsättningar för din framtid inom ditt yrke.

Friskvård på schemat

Som företag så är det viktigt att ha friska och hälsomedvetna medarbetare. Det finns dock inga krav på att de anställda ska träna och leva hälsosamt. Var och en bör få möjlighet att på något sätt komma igång med träning eller hälsofrämjande aktiviteter. Alla är vi olika och en del tycker träning är det roligaste som finns medans andra inte är av samma åsikt.

Det gäller att som företag bygga upp en företagskultur där alla är inkluderade och på något sätt kunna erbjuda sina anställda möjlighet till någon form av aktivitet som främjar hälsan. Det kan vara att få friskvård på schemat och att man kan träna under arbetstid. Hos andra så kan bidrag till träning utfärdas och man får träna före eller efter arbetstid. Hos vissa företag så kan engagerade personer engagera och få med andra på lunchpromenader eller kortare träningspass på kontoret.

Varje människa har ansvar för sin egen hälsa och alla är nog medvetna om att träning och hälsa går hand i hand. Det kan röra sig om att man tar en promenad till arbete istället för att ta bilen. Cykel kan också vara ett bar alternativ. Huvudsaken är att man rör på sig. Minst 3 timmar i veckan kan räcka för att man ska känna att man mår bättre än tidigare. Det är fråga om ungefär 25 till 30 minuter per dag för att komma upp till 3 timmar. 15 minuter rask promenad morgon och kväll kan vara en bra början.

Arbeta som sjuksköterska

Som sjuksköterska så har du bland annat ansvar för olika medicinska ordinationer. Du har också om uppgift att patienterna får den vård som krävs. Förutom vården så finns det administrativa uppgifter som exempelvis patientjournaler och läkemedel. Du kan också fungera som mentor för andra om du arbetat ett tag som sjuksköterska. Det kan både vara ett krävande men ett givande yrke.

Har du relevant utbildning så finns det stora möjligheter till detta yrke, antingen via bemanningsföretag eller direkt med de olika landstingen, kommuner eller privata alternativ i vårt avlånga land. Som sjuksköterska så kan du arbeta inom Anestesisjukvård, Intensivvård, Kirurgisk vård, Medicinsk vård och hälso- och sjukvård som skolsköterska bland barn och ungdomar. I vissa lägen så kan det vara ett stressigt yrke så det gäller att du är stresstålig och att du ibland kan ta snabba beslut. Man får inte missa viktiga saker gällande patienter och information om denna.

Det är ett väldigt varierande arbete och man får vara med om olika delar inom vårdyrket. Glädje och sorg blandas med tekniska utmaningar med en del utrustning som kan vara till viss del avancerad. Man får möta alla möjliga människor med olika livsöden och bakgrunder. Det gäller att man har en bra förståelse för hur människan fungera och är duktig på att kommunicera med andra personer i olika lägen. Du kan också få leda arbetslag eller nyutbildade sjuksköterskor i deras arbete så det gäller att man har dessa egenskaper.