Börja arbeta efter rehabilitering

Rehabiliteringstider beror naturligtvis på vilken typ av skada det är man återhämtar sig från, en höftfraktur tar längre tid att återhämta sig från än en underarmsfraktur.

7703341-therapists-assisting-patients-in-hospital-gym

Många idag känner pressen av att återvända till jobbet så snart som möjligt efter en längre tids skada eller sjukdom, och är man dessutom egen företagare kan detta ha en allvarlig inverkan på sin ekonomi. Att återvända för tidigt efter en skada eller sjukdom kan vara både svårt och farligt.

Det vanligaste typerna av skador varierar förstås beroende av vilket typ av arbete man har. De mest drabbade av olyckor är tullare, kriminalvårdare, poliser och träindustriarbetare. Poliser ligger även högst i statistiken när det gäller arbetssjukdomar, tillsammans med vårdare. Kontorsarbetare däremot är en grupp som oftare får problem med leder.

Rehabilitering är inte bara något man kan behöva gå genom på grund av arbetsskador, det finns även sjukdomar som kan leda till komplikationer där det bästa alternativet för återhämtning kan innebära större ingrepp, som kirurgi. När man genomgått sådana ingrepp, särskilt om ingreppet har varit i leder, måste man vara noga med hur man belastar kroppen, annars kan man förlänga rehabiliteringstiden eller till och med orsaka nya skador som kräver ytterligare ingrepp.

I fall som till exempel höft- eller knäskador måste man vara väldigt noga med hur man kan sitta, något som en kontorsanställd trots allt gör en stor del av sin arbetsdag. Inom vården använder man bland annat hjälpmedel som kilkudden, för att se till att man inte böjer benen för mycket i förhållande med höften. Det är en bra försiktighetsåtgärd om man känner att man inte har återhämtat sig helt, eller bara vill vara försiktig den första tiden efter rehabiliteringen. De stoppas även in under madrasser för att höja huvud- eller fotändan av sängen.

Man bör inte riskera ytterligare komplikationer , så det viktigast av allt är att följa sin läkares rekommendationer kring sin rehabilitering.