Category Archives: Gravid

Karriär och familj

Alla har säkert hört talas om personer som satsar på sin karriär istället för familj eller prioriterar familj framför karriären. Men måste det verkligen vara den ena eller den andra?

Detta är en utmaning som drabbar både män och kvinnor. För kvinnor har dock denna situation en ytterligare nivå på grund av graviditeten. På många arbetsplatser går det självfallet att arbeta under större delen av graviditeten men det skapar fortfarande sina unika situationer inom denna frågeställning.

En sak man behöver inse är att man kommer att behöva göra prioriteringar. Det finns väldigt bra anledningar till att prioritera familjen över karriären i de flesta situationer, och majoriteten av dem runtikring en på arbetsplatser kommer nog inte ha några problem att förstå varför. Men när man hamnar i situationen där uppoffringen man får göra i karriärutvecklingen är mycket stora och påtagliga kan man absolut göra argumentet att fokusen på karriären måste få prioriteras för tillfället.

Detta är inget man behöver få dålig samvete över i det långa loppet. Så länge man ser till att göra tid för familjen och verkligen ta vara på den tiden kommer man att inse att karriären inte automatiskt kommer att ta över hela livet bara för att man lägger lite mer fokus på den en period.

Även pappan kan bli hemma efter graviditeten

Av någon outgrundlig anledning så lever vi fortfarande i en värld där det förväntas att en nybliven moder ska vara hemma efter en graviditet och vara mammaledig, men det anses inte alls lika självklart att en pappa också ska vara det. Tack och lov så blir det dock bara vanligare och vanligare att nyblivna föräldrar delar på föräldradagarna, så som det bör se ut i ett jämställt samhälle.

Du som idag driver ett företag av något slag bör inte slås av en chock om det plötsligt är så att en nybliven pappa plötsligt frågar om att få vara föräldraledig. Gamla normer har numera börjat rensas ut på bred front och idag ser man därför allt fler nyblivna fäder som är hemma från jobbet som pappaledig med sina barn.

Det hör helt enkelt till det förgångna i ett jämställt samhälle att bara modern ska vara hemma med barnet, både för hennes, barnet och pappans skulle. En mamma mår bra av att snabbare komma tillbaka till arbetslivet och en pappa bra av att tidigt bilda ett djupare band till sitt barn, samt lära sig ta hand om det helt på egen hand. Barnet mår också bra av att spendera likvärdig tid med båda sina föräldrar, vilket gör ekvationen enkel om det bör vara så att nyblivna föräldrar ska dela på föräldradagarna eller inte.

Arbeta under graviditeten

Att fortsätta vara aktiv i arbetet trots att man är gravid är ju inget ovanligt, åtminstone i de flesta jobb. Här tittar vi lite närmare på vilka regler och bestämmelser som finns kring graviditet och arbetsplatser.

shutterstock_150297308

Till att börja med så har man gravid rätt till en anpassad arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att en individuell bedömning görs. Detta har som uppgift att identifiera kända eller misstänkta risker som anges i de föreskrifter som gäller gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5).

Anpassningar som kan behöva göras kan inkludera minskning av buller, installation av lyfthjälpmedel, att utesluta de moment som kan vara skadliga, tillsätta nya arbetsuppgifter eller till och med omplacering. Beroende på andra faktorer kan dessutom ett vilrum eller tillfälligt viloutrymme finnas tillgängligt.

På grund av att fostret riskerar att ta skada om mamman kommer i kontakt med vissa gifter får man till exempel inte jobba med bly som gravid. Detta gäller även rök- och kemdykning och arbete med specifika biologiska ämnen. Detta är ju dock något som ska tydliggöras i riskbedömningen.

Arbetar man normalt sett iförd speciella kläder som tillhandahålls av arbetsgivaren är det deras uppgift att se till att kläderna kan anpassas som magen växer. Är detta dock inte fallet så får man ju själv lägga ut för sina inköp.

Man har även rätt till en så kallad graviditetspenning, om man fyller de följande kriterier:

  • man inte kan arbeta på grund av fysiskt ansträngande arbetsuppgifter eller risker i arbetsmiljön. Frånvaro från arbetet måste utgöra en fjärdedel av den vanliga arbetstiden.
  • man inte kan bli omplacerad av arbetsgivaren till mindre ansträngande eller riskfyllt arbete.

Sedan måste man även gå miste om arbetsinkomst och vara försäkrad i Sverige för att kunna få ut graviditetspenning från försäkringskassan.

Försäkring vid sjukdom och dylikt

Alla av oss, eller i alla fall nästan alla, blir förr eller senare sjuka på något sätt så att vi inte kan arbeta, vilket ju så klart är lite tråkigt. Men hur fungerar det med ersättningar och dylikt när man är sjuk? Det tänkte vi försöka reda ut här nedan.

174267-thermometer-and-money

När man blir sjuk får man ingen ersättning första dagen, något som betecknas som en karensdag. Efter det får man ut 80 % av den så kallade sjukpenninggrundande inkomsten, vilken är 97 % av det man tjänar upp till en viss gräns. Denna gräns ligger för närvarande på motsvarande en månadslön på ca 37 000 kr.

Denna ersättningsnivå gäller i 364 dagar. Är man fortfarande sjuk efter detta sänks ersättningsnivån till 75 %, vilket gäller i ytterligare 550 dagar.

Även när man är gravid och av olika anledningar inte kan arbeta har man rätt till viss ersättning från Försäkringskassan i form av så kallad graviditetspenning. När man väl har fått barn har man förstått rätt till så kallad föräldrapenning, vilken man även kan ha rätt till en tid före förlossning.

Hur det fungerar vid graviditet

Något man kanske inte tänker på på förhand är hur det fungerar på jobbet om man blir gravid och närmar sig datum för födsel och därefter föräldraledighet. Vi reder ut några begrepp.

Gravid kvinna
För det första så kan man säga att det i stor utsträckning handlar om planering när man väntar barn, det är många olika faktorer som ska planeras och vara förberedda när det väntas barn. Det är alltifrån det ekonomiska till när kläderna inte längre passar och man måste köpa gravidkläder. Vi fokuserar dock på det ekonomiska här och vad man har rättigheter till som havande.

GravidArbetsmiljölagen

När man är gravid så finns det arbeten som är mindre lämpliga att utföra, vissa rent utav skadliga – för fostret och eller för den gravida. Av den anledningen så har man enligt arbetsmiljölagen rätt till att arbetsmiljön är anpassad utifrån dessa behov. Hur man anpassar detta är individuellt för varje arbetsplats, är man osäker eller om det råder några oklarheter så ska man kontakta företagshälsovården, alternativt mödravårdscentralen.

Arbetsplats- och miljö

Det man sedan gör när man anpassar arbetsplatsen är att arbetsgivaren får göra en bedömning av din arbetsplats och arbetsmiljö för att därefter göra anpassningar som tar bort det som är att betrakta som risker under en graviditet. Saker som följande:

  • Minska buller och andra stressfaktorer.
  • Hjälpmedel eller uteslutande av arbetsuppgifter som kan vara skadliga.
  • Ordna med andra arbetsuppgifter eller omplacera den gravida.
  • Tillgång till vilrum vid arbete som är tungt både psykiskt och fysiskt.

Graviditetspenning och föräldrapenning innan förlossning

Vid graviditet så kan du ha rätt till graviditetspenning under endera hela eller delar av din arbetstid. Detta är en ersättning du kan få från Försäkringskassan om du inte kan arbeta när du är gravid. Exempel på när du har rätt till graviditetspenning är om du har ett tungt jobb där du inte kan bli omplacerad till ett lättare arbete. Samma gäller andra arbeten som du inte kan utföra på grund av risker i arbetsmiljön.

Har du inte rätt till graviditetspenning så kan det ju ändå vara tungt att gå till arbetet mot slutet av graviditeten. Då kan du ha rätt att börja ta ut föräldrapenning redan innan förlossningen.