Förbättra upphandlingskunskaperna

Syftet med lagar och förordningar om offentlig upphandling är att försäkra att genomförandet gynnar samhället. Det offentliga skall få en bra vara eller tjänst och den som erbjuder detta till lägsta pris skall få sälja.

1633629-business-meeting-group-of-people-in-office

Det är en enkel summering men andemeningen är inte krångligare än så. Mer komplicerat blir det om vi tittar på detaljerna. EU:s principer ligger i några grundläggande teser. De viktigaste är att det inte får förekomma någon sorts diskriminering och att alla anbudsgivare skall behandlas lika, ingen får erhålla fördelar framför den andre. Dessa punkter och många fler förklaringar finns hos Upphandlingsstöd. Vilken lekman känner till exempel till vad en tjänstekoncession är?

Kompetensutveckling

Personalen inom offentlig förvaltning och de hos säljarna behöver ha en del kompetens för att klara sitt arbete. Den som tittar närmare på regelverket kanske förstår varför. Att kunna det är viktigt men viktigt är också att ständigt uppdatera sina kunskaper. Utbildning och åter utbildning är ett mycket bra sätt att utvecklas på. Magnus Josephson är en mycket kvalificerad yrkesman inom området och garanterar att en kontakt ger resultat. Idag agerar många företag mycket slumpmässigt, de saknar strategi för hur man ska lyckas ro en affär i hamn. När det gäller offentlig upphandling skall man vinna anbudsgivningen och det gäller att visa framfötterna på alla fronter, inte bara priset.

Ta tag i möjligheterna

Företag som anlitat hjälp med upphandling märker ofta en stor skillnad i ökad omsättning. En del har tredubblat andelen vunna anbud. Vad dessa framgångar har inneburit kan de flesta lätt räkna ut. Det finns ett antal grundförutsättningar för att lyckas, med utbildningen skapas möjligheterna. Det gäller att få tag i de nycklar som låser upp dörrar, dörrar är stängda för dem som inte har rätt inställning. Ge ditt företag potential till framgång.