Företagshygien – så gör du

En viktig del av att leda ett företag är att säkerställa medarbetarnas hälsa. Det kan göras på flera olika sätt, bland annat genom att upprätthålla en genomgående god hygien på arbetsplatsen. Till exempel är saker som städning, luftkvalitet och avsaknad av exempelvis mögel grundläggande för en hälsosam arbetsmiljö. Steg ett blir därför att anlita en lämplig städfirma och själv göra upp schema samt lång- och kortsiktiga planer för renhållningen.

hygien

Delat ansvar

Förutom det du själv gör som representant för företaget gäller det att även dina anställda drar sitt strå till stacken för den gemensamma renligheten i lokalerna. Drömscenariot vore väl om alla hade gemensamma standards. Men tyvärr är det långt i från alltid fallet. Det betyder att ni från bolagets sida antagligen kommer att behöva införa vissa riktlinjer. Dessa kan till exempel handla om ordning i och hantering av kylskåpet.

Handhygien

Handhygien är grundläggande för tillräcklig hygien i övrigt. Men tyvärr är det ofta här det brister i praktiken. Exempel på åtgärder du kan vidta för att uppmuntra personalen till bättre handhygien är genom instruktionsskyltar vid handfaten för hur och hur länge du bör tvätta dina händer. Handsprit är ett bra komplement till detta, till exempel den från Atlas Sanitizer. Det kan med fördel placeras ut både på toaletterna och andra platser.