Försäkring vid sjukdom och dylikt

Alla av oss, eller i alla fall nästan alla, blir förr eller senare sjuka på något sätt så att vi inte kan arbeta, vilket ju så klart är lite tråkigt. Men hur fungerar det med ersättningar och dylikt när man är sjuk? Det tänkte vi försöka reda ut här nedan.

174267-thermometer-and-money

När man blir sjuk får man ingen ersättning första dagen, något som betecknas som en karensdag. Efter det får man ut 80 % av den så kallade sjukpenninggrundande inkomsten, vilken är 97 % av det man tjänar upp till en viss gräns. Denna gräns ligger för närvarande på motsvarande en månadslön på ca 37 000 kr.

Denna ersättningsnivå gäller i 364 dagar. Är man fortfarande sjuk efter detta sänks ersättningsnivån till 75 %, vilket gäller i ytterligare 550 dagar.

Även när man är gravid och av olika anledningar inte kan arbeta har man rätt till viss ersättning från Försäkringskassan i form av så kallad graviditetspenning. När man väl har fått barn har man förstått rätt till så kallad föräldrapenning, vilken man även kan ha rätt till en tid före förlossning.