Friskvård för personalen

Som företag så kan det finnas fördelar att kunna bidra till personalens välbefinnande. Ett gym på arbetsplatsen eller att man i alla fall har tillgång till att kunna få gå och träna på något sätt med någon form av bidrag för detta.

Som anställd så gäller det att man gör vad man kan för att hålla en hälsosam livsstil. Träning och hälsa går ju som bekant hand i hand. Det går ju inte att tvingas till något men en person med ett sunt förnuft kanske tänker ett steg längre. Ju mer vi rör på oss desto större är chanserna att man håller sig frisk, både på fritiden och under arbetstid. Vi tror att ingen egentligen vill vara sjuk och kan man genom träning förbättra sin hälsa så vore det något alla borde göra.

Som företag så kanske det vore en idé att satsa på än mer friskvård inom företaget. Desto friskare personal desto bättre är det. Kan man få ner sjukdomsantalen på sina anställda desto mer kan produceras och personaler kommer att vara gladare. Alla är vi olika och har olika förutsättningar då det kommer till fysisk prestation. Det gäller att man hittar den form som passar den stora massan. Det kan vara att man ger sig ut på promenader efter man ätit lunch.