Hur det fungerar vid graviditet

Något man kanske inte tänker på på förhand är hur det fungerar på jobbet om man blir gravid och närmar sig datum för födsel och därefter föräldraledighet. Vi reder ut några begrepp.

Gravid kvinna
För det första så kan man säga att det i stor utsträckning handlar om planering när man väntar barn, det är många olika faktorer som ska planeras och vara förberedda när det väntas barn. Det är alltifrån det ekonomiska till när kläderna inte längre passar och man måste köpa gravidkläder. Vi fokuserar dock på det ekonomiska här och vad man har rättigheter till som havande.

GravidArbetsmiljölagen

När man är gravid så finns det arbeten som är mindre lämpliga att utföra, vissa rent utav skadliga – för fostret och eller för den gravida. Av den anledningen så har man enligt arbetsmiljölagen rätt till att arbetsmiljön är anpassad utifrån dessa behov. Hur man anpassar detta är individuellt för varje arbetsplats, är man osäker eller om det råder några oklarheter så ska man kontakta företagshälsovården, alternativt mödravårdscentralen.

Arbetsplats- och miljö

Det man sedan gör när man anpassar arbetsplatsen är att arbetsgivaren får göra en bedömning av din arbetsplats och arbetsmiljö för att därefter göra anpassningar som tar bort det som är att betrakta som risker under en graviditet. Saker som följande:

  • Minska buller och andra stressfaktorer.
  • Hjälpmedel eller uteslutande av arbetsuppgifter som kan vara skadliga.
  • Ordna med andra arbetsuppgifter eller omplacera den gravida.
  • Tillgång till vilrum vid arbete som är tungt både psykiskt och fysiskt.

Graviditetspenning och föräldrapenning innan förlossning

Vid graviditet så kan du ha rätt till graviditetspenning under endera hela eller delar av din arbetstid. Detta är en ersättning du kan få från Försäkringskassan om du inte kan arbeta när du är gravid. Exempel på när du har rätt till graviditetspenning är om du har ett tungt jobb där du inte kan bli omplacerad till ett lättare arbete. Samma gäller andra arbeten som du inte kan utföra på grund av risker i arbetsmiljön.

Har du inte rätt till graviditetspenning så kan det ju ändå vara tungt att gå till arbetet mot slutet av graviditeten. Då kan du ha rätt att börja ta ut föräldrapenning redan innan förlossningen.