Sluta röka

Rökning är ett av vår världs största hälsoproblem och det skördar årligen miljoner människors liv genom de sjukdomar de orsakar. I Sverige så beror cirka 10 % av alla sjukdomar på rökning, en skrämmande siffra.

Därför så är det förstås en investering för livet på många olika sätt att sluta med denna last. Genom att sluta så är det troligt att du kommer att leva längre och avsevärt minska riskerna för att drabbas av sjukdomar som du potentiellt kan dö av. Den vanligaste dödliga sjukdomen som orsakas av rökning är lungcancer, cirka 80 % av sjukdomsfallen har rökning som orsak till sjukdomen.

Sluta röka

Hur slutar man?

Hur man slutar röka har förstås både enkla och mer komplicerade svar. Det som går enkelt för någon kan vara snudd på omöjligt för någon annan. Därför brukar man säga att man ska hitta sin egen väg till rökstoppet. För en del så är det enda alternativet att man helt enkelt slutar rakt av, utan några hjälpmedel eller någon speciell metod. Det handlar helt enkelt bara om att bryta vanan och beroendet. Men för många så är det svårare än så, men som tur är så finns det hjälpmedel.

Tidigare pratade man ofta om nikotinplåster och liknande produkter. Dessa finns oss veterligen fortfarande på marknaden, men idag finns ett större utbud av hjälpmedel. Ett exempel är E-cigaretter. Den stora fördelen med en E-cigarett är att du redan från första början kommer att förbättra din hälsa eftersom du inte kommer att få i dig alla de skadliga ämnen som finns i en vanlig cigarett.

E-cigaretten fungerar så att ett värmeelement förångar en vätska med nikotin. Denna ångan är vad man sedan andas in. Nikotinblandningen består förutom nikotin bland annat av till exempel glycerol samt diverse smakämnen. Detta kan jämföras med de tusentals olika gifter som finns i vanliga cigaretter. Hela apparaten drivs av ett lithium-ion batteri av samma typ som finns i dagens mobiltelefoner.

Om du vill sluta helt och hållet så kommer du förstås förr eller senare ändå behöva bryta nikotinberoendet, så det är inte helt och hållet en genväg till att bli av med sitt beroende. Men om man ska tro den danske läkaren Philip Tönnesen så skulle en övergång till E-cigaretter göra att de rökningsrelaterade sjukdomarna skulle sjunka drastiskt.neka rökning

Vad vinner du på att sluta?

Vad du vinner på att sluta röka har vi redan varit inne på, och kunskapen idag är så pass stor om rökningens effekter att det förmodligen är få som inte vet om att det är skadligt för hälsan att röka. Dock kan det ändå vara intressant att ta en titt på detta på Slutarökalinjens hemsida, det visar hälsofördelarna med att sluta, från 20 minuter efter sista cigaretten tills tio år efter.

Redan efter ett dygn har till exempel riskerna för hjärtinfarkt börjat minska. Några veckor efter det börjar färgen återvända till huden, smaksinnet förbättras och risken för en otrolig mängd sjukdomar har minskat. Efter tio år har ett helt år av ditt liv som annars skulle använts till rökning används till något annat.