Var förberedd när olyckan är framme

Det är viktigt att företag har en plan för hur de ska agera om det händer en olycka. Beroende på vilket yrke det handlar om kan det vara bra om de anställda till exempel går en första hjälpen-kurs och vet hur de ska handla vid en nödsituation såsom en brand. Eftersom metoder hela tiden förbättras är det viktigt att hålla kunskapen färsk.

3988800-forsta-hjalpen-1

Vad säger lagen?

I första hand är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret. Det innebär till exempel att se till att rätt skyddsutrustning finns tillgänglig för de anställda. Den som är anställd har också ett ansvar som består i att använda den skyddsutrustning som arbetet kräver. Är det till exempel en arbetsplats med minst fem anställda måste ett skyddsombud utses. Deras ansvar är att kontrollera arbetsmiljön och anmäla eventuella brister. Det ska även finnas en tydlig utrymningsplan vid en eventuell brand och är du ny på företaget är de skyldiga att visa dig var nödutgångarna är. På Prevent.se finns det en översikt av vad som är viktigt att tänka på om en olycka skulle ske.

Förebygga skador och olyckor

Många olyckor och skador går att förebygga genom till exempel rätt skyddsutrustning och ansvarstagande av både dig och din arbetsgivare. Arbetar du inom vården är det vanligt att det förekommer tunga lyft och en av de vanligaste skadorna är ryggskador. Det främsta sättet att undvika det är att använda sig av speciella liftar vid tunga lyft. Viktigt är också att göra det enkelt för de anställda att utföra sina uppgifter. Ett exempel på en investering som är bra både för patienter och vårdanställda är tryckavlastande madrasser. De bidrar till att förhindra trycksår och är dessutom lätta att rengöra för vårdpersonalen då de är vattenavvisande. Personalen behöver då inte brottas med tunga, våta madrasser utan kan enkelt torka av dem. På Järven hittar du även andra hjälpmedel såsom en specialmadrass som är brandsäker och lämplig om du vårdar en patient som är rökare.